BLOG

Proces izrade logotipa i vizualnog identiteta

knjiga grafickih standarda - frizerski salon Dora

 Kjuč je u komunikaciji i povjerenju!

Proces izrade logotipa i vizualnog identiteta razlikuje se od dizajnera do dizajnera. Svoj sam proces, način rada i korake testirala po principu “pokušaja i pogreške” sve dok nisam naišla na sebi savršenu formulu. Često mi se događa da klijent predloženi dizajn prihvati iz prve – bez revizije ili potpunog mijenjanja koncepta. Moja tajna leži u zdravoj komunikaciji, jasnim koracima i povjerenju.

dizajn promotivnog mateirjala: frizerski studio
Brending: frizerski studio
Dizajn ambalaže: marketing agencija

Koji su koraci izrade logotipa i vizualnog identiteta?

Upoznavanje kreće s upitom

Dvije do tri rečenice ili 5 minutni telefonski poziv dovoljan mi je da procijenim jesmo li tvoj brend, ti i ja “perfect match”. Da, kao što i ti biraš i ja imam pravo birati.

Moja tri zlatna načela:
1. klijentova djelatnost mi je zanimljiva
2. traženi rok ulazi u moj kalendar
3. procijenim da je osoba moj tip klijenta: ugodan, jasan i strastven prema svom biznisu

Anamarija Žic grafički dizajn

Ponuda i ugovor

Kad obostrano “kliknemo”, na mail dobiješ službenu ponudu i detaljnu razradu ponude gdje piše što sve ulazi u paket vizualnog identiteta. Ponuda se prihvaća avansnim plaćanjem i rezervacijom termina i roka te potpisivanjem ugovora.

Čist račun, duga ljubav.
Jasni koraci, zadaci i odgovornost.

vizualni identitet koraci izrade

Anketa o brandu

Potom dobivaš online anketu preko koje me detaljnije upoznaješ s brandom, tvojim proizvodima i uslugama.

Samostalno ili uz moju pomoć kroz anketu definiraš svoju ciljanu publiku (idealnog klijenta), a dotičemo se i palete boja, tipa tipografije, smjera i primjene logotipa, dodatnih grafičkih materijala.

U ovom dijelu procijenim treba li nam još jedan poziv i jasnija razrada strategije.

vizualni identitet koraci izrade

Brand strategija

Tu kreće moj najdraži dio posla:istraživanje tržišta i konkurencije

definiranje glasa branda Moodboard (vision board) dizajn rješenja logotipa (ručno skiciranje i vektorizacija u Adobe Illustrator programu) definiranje palete boja odabir idealne tipografije …
vizualni identitet koraci izrade

Predstavljanje rješenja

Kod predstavljanja logotipa objašnjavam:

– zašto tako izgleda (horizontalni, vertikalni, znak),
– koje je značenje elemenata, simbolika boja,
– pojašnjavam ti odabir tipa tipografije i

– obavezno pokazujem primjenu tog logotipa u realnim situacijama vezanima uz tvoju djelatnost.

vizualni identitet koraci izrade

Knjiga standarda

Nakon konačnog prihvaćanja logotipa krećem s izradom dokumenta koji se zove: knjiga standarda.

PDF dokument koji sadrži: paletu boja, tipografiju i verzije logotipa (horizontalni, vertikalni, znak), smjernice za tiskare i dizajnere i sve one koji rade ili će raditi s tvojim brandom, vizualizacije i primjene logotipa na elemente vezane uz poslovnu djelatnost, vizualizacije i objašnjenja dozvoljenih primjena, specifična rješenja

vizualni identitet koraci izrade

Isporuka materijala

U jednoj datoteci dobivaš:

knjigu standarda,

datoteke i varijante logotipa (.eps, .svg, .pdf, .jpg, .png),

profilne slike za društvene mreže,

ostali dogovoreni grafički materijal s pripremom za tisak (vizitka, darovna kartica, letak, FB cover, ikonice…).

Anamarija Žic grafički dizajn

Bodrenje na putu uspona

Sa svojim klijentima održavam odnos, pratim uspon njihovog branda i tu sam im za pomoć i usmjerenje oko online i offline prezentacije.

U slučaju da žele korak više, nudim:

Dizajn i izradu web stranice
Brendiranje društvenih mreža
Dodatni grafički materijal